Preko mreze nasih saradnika i agenata pokrivamo sve destinacije, po celom svetu, i organizujemo sve neophodne radnje u prihvatu, skladistenju, sortiranju, pakovanju, carinjenju i otpremi svih roba u bilo kom delu sveta.